เมืองโบราณ นครสวรรค์

posted on 04 Jun 2009 13:38 by diamond-d

เมืองโบราณจันเสน และ พิพิธภัณฑ์จันเสน  จ.นครสวรรค์

เมืองจันทเสน หรือ  โคกจันเสน  เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีปัจจุบันแม้มีสภาพเป็นทีลุ่มน้ำขังแต่งยังเห็นร่องรอยคูเมืองได้อย่างชัดเจน  มีการขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่างทั้งที่ทำจากเศษดินเผาเช่น พระพิมพ์ต่างๆ  ตุ๊กตา  ตะเกียงที่ทำด้วยหิน  ได้แก่  ฐานบัว  ธรรมจักร  ขวานหินขัด และที่ทำด้วยโลหะ  ตะกั่ว  ดีบุก  สำริด  โดเยเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์จันเสน  ปัจจุบัน เมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์จันเสน ตั้งอยู่ในวัดจันเสน  นอกจากนี้ในวัดยังมีการรวมกลุ่มของสตรีบ้านจันเสนทอผ้าด้วยกี่กระตุก ผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย  ผ้าไหมประดิษฐ์ และผ้ามัดย้อมเป็นสินค้าที่ระลึกด้วย

 

วัน-เวลาเข้าชม   เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้ที่ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางงวัดให้เปิดเข้าชมได้ โดยมีเยาวชนอาสาสมัครจากโรงเรียนวัดจันเสน และโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  ให้บริการนำเที่ยว

 

การเดินทาง   จากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข  32  สู้ จ.ชัยนาท ระยะทางประมาณ  52 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข  1  สู่ อ.ตาคลี  ระยะทางประมาณ 7  กม. เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข  3196  ระยะทางประมาณ  28  กม. เลี้ยวขวาตรงป้ายทางเข้าวัดจันเสน

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : โทร  0  5633  9115-6

edit @ 4 Jun 2009 13:47:24 by mung thai mee dee

Comment

Comment:

Tweet